Werkingsprincipes van Aurelis

De werking van Aurelis steunt op twee basisprincipes: de kracht van diepe ontspanning en het gebruik van autosuggestie. Er komt geen overreding of overtuiging door argumenten aan te pas.

Diepe relaxatie

De diepe ontspanning die men met behulp van Aurelis kan verkrijgen gaat veel verder dan de ontspanning van een normale vrijetijdsbesteding.

Tijdens een diepe ontspanning ervaart men spontaan een tijdelijke vermindering van de normale hectische gedachtenstroom, waardoor men meer gesynchroniseerd raakt met zichzelf en meer open kan staan voor een verandering (bv. van roker tot niet-roker) die aansluit bij de gehele persoonlijkheid. Deze verandering is daardoor diepgaander en blijvender van karakter dan een verandering die louter op wilskracht is gestoeld.

Daarnaast is een diepe ontspanning op zich reeds effectief ter bevordering van bijvoorbeeld pijnvermindering, stressbestendigheid, of het zich laten gaan in een rustige slaap.

Autosuggestie

Methodes van autosuggestie zijn denk-manieren die nu en dan door iedereen spontaan in gewone situaties, al dan niet vanuit een bewuste beslissing, gebruikt worden voor allerhande doelstellingen. Ze werken in die context dikwijls positief, maar veelal ook negatief. Bv. acute of chronische pijn-perceptie wordt sterk beïnvloed door de aandacht die men eraan geeft en ook door de betekenis die de pijn heeft in een bepaalde situatie. Zo hebben soldaten met een wonde opgelopen op het slagveld, meestal veel minder pijn dan een burger met dezelfde wonde. Voor de soldaat heeft de wonde op zich immers de bijkomende betekenis dat hij het levensgevaar kan ontvluchten. Een strategie die met veel succes door sommige managers wordt toegepast om de eigen stress-bestendigheid te verhogen, is zich diep in te leven in iemand die in elke situatie zeer stressbestendig reageert. Een strategie die veel mensen kan helpen bij het stoppen met roken bestaat erin het rook-automatisme (sigaret in de hand - sigaret in de mond) te verbinden met een ander automatisme (enkele keren diep ademhalen - diep ontspannen - bewust beslissen of je deze sigaret nog nodig hebt). Met Aurelis kan je optimaal gebruik maken van de enorme mogelijkheden die deze denk-manieren beschikbaar maken indien ze op een gestructureerde manier worden toegepast.

Bij Aurelis vind je een groot aantal van deze methodes (> 900 in totaal, telkens meerdere per indicatiedomein). Dit is belangrijk omdat voor verschillende personen verschillende manieren geschikter zijn. Ook voor eenzelfde persoon kunnen verschillende manieren geschikter zijn naargelang van de situatie of in het verloop van de tijd. Daarenboven heeft het gelijktijdig gebruik van verschillende manieren dikwijls bijkomende voordelen, mits men natuurlijk niet te snel van de ene naar de andere springt. Men moet zo'n manier telkens door voldoende herhalingen de kans geven om in te zinken. De mate van benodigde herhaling is erg afhankelijk van individu tot individu.

Met Aurelis leer je niet over deze manieren, maar je doet en ervaart ze meteen. Het ligt binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze manieren, alsook de ontspanningsoefeningen, mits enige opfrissing van tijd tot tijd ook zonder Aurelis voor zichzelf te leren toepassen.