Bij AURELIS denk je aan...

  • zelfhulp, zelfredzaamheid
  • behandeling van de persoon, niet alleen van het symptoom
  • het meest gezonde antwoord op een aantal frequente gezondheidsproblemen
  • verhoging van levenskwaliteit
  • preventie van ziekte
  • grote, potentieel enorme kostenbesparing voor de maatschappij
  • een vorm van therapie die relatief goedkoop is voor het individu
  • een vorm van therapie die heel goed past in de huidige tijdsgeest
  • als theoretisch model: een unificerende verklaring voor verschillende domeinen op vlak van ziekte en gezondheid.