Gratis AURELIS e-books

Klik hier voor e-book 'AURELIS achtergrond'

Dit is een rationale inleiding op AURELIS, met aandacht voor wat in het hele project centraal staat: een streven naar 100% diepgang én 100% rationaliteit tegelijk.

 

Klik hier voor e-book 'AURELIS in 12 metaforen'

Dit is een verzameling metaforen (beeldspraak) die kernboodschappen van AURELIS brengen op een manier die zelf ook eigen is aan het project. Met beeldspraak wordt de boodschap gebracht op verschillende niveaus tegelijk, inbegrepen het ‘diepere’ niveau dat het louter bewuste denken overstijgt. Een ander woord hiervoor is ‘poëzie’.

 

Klik hier voor e-book 3: How AURELIS works - an ‘unconscious patterns’ perspective. (Engels)

This focuses on an unconscious patterns perspective upon ‘change from inside.’ What is such a perspective? How can AURELIS lead to such inner change?

 

Klik hier voor e-book met verdere wetenschappelijke achtergrond (Engels)

This e-book is for the general, though scientifically minded reader who is interested in how AURELIS can be understood based on modern insights in mind & brain, the unconscious and ‘subconceptual processing’.