Wat is autosuggestie, wat is AURELIS?

Autosuggestie is elke vorm van communicatie met het onbewuste waarbij je een min of meer gerichte doelstelling nastreeft. Een voorbeeld van suggestie is als je iemand ziet geeuwen of zelf denkt aan geeuwen en de neiging ertoe reeds opkomt. Als geeuwen nu jouw doel is, dan kan je even intens eraan denken ofwel in de spiegel kijken terwijl je doet-alsof en je jezelf in het geeuwen laat meegaan. Zo ben je bezig met autosuggestie.

Niets bijzonders dus. Iedereen doet het de hele dag door. Op een intense en gerichte manier is het een krachtig instrument dat diep kan inwerken op je geest en lichaam. Je geeuw is reeds een voorbeeld van lichamelijk effect.

Autosuggestie is niet gewoon een wilshandeling. Wat je dus niet kan, is geeuwen doen opkomen als gevolg van een louter willen-geeuwen. Iets anders is nodig (en mogelijk).

Het Aurelis-project heeft tot doel autosuggestie en diepe relaxatie op gepaste manier beschikbaar te maken voor een ruim publiek. Achter Aurelis staat een basisfilosofie die in het hele project wordt aangehouden. Deze kenmerkt zich door:

  • Niet-agressie
  • Bekrachtiging van de persoon
  • Openheid
  • Eerlijkheid

Bij Aurelis wordt geen poging gedaan het onbewuste te verklaren. Er is gekozen voor een puur functionele invalshoek. D.w.z. een antwoord op de vraag: hoe kan men op optimale wijze het onbewuste gebruiken / beleven / op een directe wijze laten aanwezig-zijn in het eigen leven?