AURELIS® =

AU tosuggestie

REL axatie

I nnerlijke

S terkte

 

AURELIS maakt autosuggestie oftewel gerichte communicatie met het 'diepere zelf' (het deel van je geest dat de hele dag door je ademhaling, hartritme, spijsvertering alsook veel andere autonome en niet-bewuste functies benvloedt) op een effectieve en tegelijk niet-agressieve manier praktisch bruikbaar voor iedereen. De belangrijkste domeinen zijn gezondheid en welzijn.

AURELIS steunt op een grondig uitgewerkte en rationeel verantwoorde filosofie. Centraal hierin staat organische groei: het (uiteindelijk) spontane veranderen als volledig persoon, niet tot iemand anders maar tot degene die je in wezen altijd reeds geweest bent. Een symptoom verdwijnt hierbij niet door het aan te vallen, maar door er voorbij te groeien. Alles wat organisch is, groeit voortdurend. Groeien is leven. Autosuggestie werkt het best als je je diepere zelf benadert voor wat het is: het meest natuurlijke deel van jou, het deel dat het dichtst bij de natuur staat. Dat kan en mag je niet forceren. Je kan het alleen toelaten door en vanuit zichzelf te groeien. Dit op een goede manier volbrengen is een kunst en jij bent tegelijk de kunstenaar en het kunstwerk.

AURELIS-relaxatie is vooral een vermindering van tegenstrijdige spanningen binnenin jezelf. Als totale persoon kom je zo op dezelfde lijn te liggen naar je eigen gekozen doelen toe.

In de naam 'Aurelis' zit het doel vervat: door een gepaste combinatie van AUtosuggestie en RELaxatie evolueer je naar iets wat immens belangrijk is in je leven: namelijk je eigen Innerlijke Sterkte.