AURELIS en symptoomverlichting

Als men aan loutere symptoomverlichting werkt, moet men wel enige voorzichtigheid aan de dag leggen. Enerzijds moet men altijd voldoende oog hebben voor de mogelijkheid van een onderliggende lichamelijke aandoening. Aurelis verwijst daartoe steeds naar de huisarts. Anderzijds kan een symptoom zijn eigen doeleinden hebben die niet altijd even gemakkelijk te doorzien zijn. Denk bv. aan secundaire ziektewinst of aan een symptoom als communicatie van onderliggende psychische problematiek. Dit laatste hoeft niet noodzakelijk een diep verdrongen probleem te zijn. Een symptoom is soms gewoon een vorm van lichaamstaal die bestaat omdat een lichaam op zich geen rechtstreekse verbale communicatie ter beschikking heeft.

Het dient gezegd dat hier soms een schoentje knelt in de traditionele Westerse geneeskunde, waar men met behulp van krachtige maar aspecifieke middelen een symptoom durft doodslaan zonder de minste (tijdrovende) aandacht voor onderliggende problematiek. Waarschijnlijk is dit één van de belangrijkste oorzaken voor een groeiende belangstelling voor alternatieve geneeswijzen. Ook Aurelis vormt een alternatief, maar dan één dat volledig op wetenschappelijke basis stoelt en dus perfect inpasbaar is binnen het geheel van de Westerse geneeskunde.