Hypnosis

Hypnose - dikwijls gecatalogeerd bij de alternatieve geneeswijzen - is een wetenschappelijk erkende discipline, met opleidingen op universitair niveau (o.a. ook in Belgi en Nederland) en wetenschappelijke tijdschriften . Hypnose is een domein waarin veel opmerkelijke prestaties geleverd worden zowel op vlak van geneeskunde als daarbuiten. De resultaten van hypnose zijn echter heel verscheiden. Dat is begrijpelijk: elke hypnotiseur werkt anders. Zelfs elke sessie is anders. Dit maakt het heel moeilijk om te standaardiseren en experimenteel wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Desalniettemin zijn de mogelijkheden duidelijk enorm groot en bewezen.

Sommige hypnotiseurs houden nog steeds vast aan de oude hypnose, met trance en verdere hocus-pocus. Er bestaat echter een ruime consensus dat deze zaken niet nodig zijn voor de werking van hypnose. Wat als onderliggend werkzaam principe dan overblijft, is louter (auto)suggestie. De trance op zich is alleen van belang als ietwat speciaal placebomiddel.

Besluit: vermits suggestie het enige werkzame is in hypnose, komen al de resultaten die men bij hypnose behaalt en die onweerlegbaar bewezen zijn, op rekening hiervan. Het is dan veel beter de hocus-pocus weg te laten. Dit stoot immers veel serieuze mensen af en trekt charlatans aan. Meteen kan hierdoor ook gewerkt worden aan het nog efficiënter brengen van (auto)suggestie.