Een wezen van liefde

Genees Jezelf

AURELIS Begeleide Meditaties zijn wetenschappelijk onderbouwd. Start Je Gratis Inschrijving.

Diepst mogelijke meditatie

Het 'wezen van liefde' in deze indicatie ben jij zelf, maar in een diepe betekenis ook het hele universum. Dit is volgens mij de diepst mogelijke meditatie, namelijk die waarbij een vanzelfsprekend eenheidsgevoel optreedt van jezelf met alles rondom jou. Je komt tot het gevoel van 'God is alles' en 'God is liefde', zonder dat dit een oordeel inhoudt omtrent wie of wat 'God' verder nog is. Het logische gevolg is echter dat ook jij uiteindelijk uit niets anders bestaat dan liefde.

Ingrijpende verandering

Dergelijke meditaties kunnen als natuurlijk je hele leven in een ander daglicht stellen. Het is mogelijk dat dit je leidt tot een heel ingrijpende verandering in je leven. Ik vind dat men hiervoor steeds open moet staan, maar ga niet al te snel te werk. Hoe diep een ervaring ook kan zijn, belangrijker nog is hoe die verder binnenin jezelf een plaats krijgt, of: hoe de ervaring(en) én jijzelf zoals je werkelijk bent op elkaar ingespeeld raken. Dit kan enige tijd vergen, maar als de ervaring echt is, dan heb je ook die tijd. 'Ongeduld' is zelfs een teken van het tegendeel.

Niet forceren

Probeer niets te forceren. Het gaat hier blijkbaar over iets speciaals als een 'piekervaring'. Die kan voor iedereen anders zijn. Soms valt het op het ogenblik zelf zelfs niet op dat er iets speciaals gebeurt, maar komt het meer en meer tot jou nadien. Best is gewoon open te staan voor wat zich vroeg of laat vanzelf aandient.

Erover spreken

Het loont de moeite om iemand uit te zoeken met wie je op een voldoende diep niveau over je ervaring kan spreken. Het is ook belangrijk genoeg natuurlijk om deze moeite te doen. Als je de indruk hebt niet begrepen te worden, doe dan nóg opnieuw de moeite verder te zoeken. Je kan ook eventueel een mailtje sturen via de AURELIS website. Misschien kennen we iemand in jouw buurt. Uiteindelijk ben jij natuurlijk degene die beslist, aanvoelt en beoordeelt vanuit jouw eigen situatie.
Autosuggestie sessies
 • Alle voorwerpen rond jou zijn liefde
  Je kijkt langzaam rondom jou van voorwerp naar voorwerp. Telkens maak je de bedenking dat alles uiteindelijk liefde is en dus ook dit concrete voorwerp. Het is niet alleen achterliggend liefde. Het is volledig liefde, waardoor jij omgeven wordt.
  Play Session
 • Zelfde oefening. Ook jij bent liefde.
  Dit gaat verder op de vorige oefening. Je bent helemaal omgeven door liefde. Je richt je aandacht nu ook op jezelf en je ziet logischerwijs ook jezelf uit niets anders bestaan. Je ziet nu ook dat liefde bestaat zónder het tegendeel van zichzelf.
  Play Session
 • Zelfde oefening. In liefde ben je één met het universum.
  Vermits alles uit hetzelfde bestaat, is er ook een éénwording van jou met alles rondom jou. Op het diepste niveau zijn er geen afzonderlijke dingen meer. Alles is één. Alles is aanwezig in elk element. Alles en jij zijn hetzelfde.
  Play Session
 • Het grote gevoel van mededogen (liefde)
  Egoïsme valt weg. Altruïsme zoals je dat eerder kende, ook. Vermits je in de diepte één bent met alles, is alleen deze eenheid belangrijk. In dit geheel is een gevoel van mededogen (liefde) voor alles de meest natuurlijke zaak.
  Play Session
 • Het lijden in de wereld is zinvol
  Hier komen 2 dingen naast elkaar die misschien wel het diepst mogelijke inzicht vergen van jou. Elk lijden in de wereld is iets waar je op natuurlijke wijze mededogen toe voelt en dat je wil veranderen. Tegelijk is het ook een deel van de liefde, ís het zelfs de liefde zelf. Hoe diep lijden ook kan zijn, het is daarom altijd zinvol.
  Play Session
aurelis Word Nu Lid
Krijg ongelimiteerde toegang:
 • Meer dan duizend AURELIS sessies van begeleide meditatie
 • Praktische workouts (Lees & Doe)
 • Een groeiende beweging
Gratis inschrijving
Maandelijkse Nieuwsbrief
Luister Sessie van de week

AURELIS Inschrijving