Aurelis als verklaringsmodel

Hoe breder toepasbaar een verklaringsmodel is, hoe krachtiger in de zin dat er wederzijdse bevruchting kan optreden met verschillende onderzoeksdomeinen en dat het deze ook dichter bij elkaar kan brengen.

Als denkkader biedt AURELIS een eenmakend model van verklaring voor verschillende domeinen op het vlak van ziekte en gezondheid, namelijk:

  • het wijdverspreide, maar slecht gekende placebo-effect binnen de huidige reguliere geneeskunde
  • de werking van alternatieve geneeswijzen en hypnose
  • de werking van geneeskunde sedert enkele duizenden jaren
  • de werking van veel geneeswijzen uit andere culturen
  • de werking van zeer uiteenlopende vormen van psychotherapie
  • genezing in de setting van religie en geloof (Lourdes)
  • een groot aantal wetenschappelijke onderzoeksresultaten die wijzen op een rechtstreekse invloed van betekenisgeving op lichamelijke condities
  • een verklaringsmodel voor eenheid van geest en lichaam in filosofische zin.

Naast dit verklaring-gevende aspect leidt het Aurelis denkkader ook tot een aanmaning tot (veel) grotere voorzichtigheid in de interpretatie van dubbelblindstudies. In al deze studies worden immers placebos gebruikt, terwijl het placebo-effect op zich eigenlijk nog heel wat van zijn geheimen moet prijsgeven. In het kader van Aurelis kan het placebo-effect beter bestudeerd en begrepen worden.