Psychosomatiek

Volgens erkende bronnen komen 70% van de patiënten bij een huisarts op consultatie vanwege hoofdzakelijk psychosomatische klachten. Ook bvb in de wachtkamer van een gastro-enteroloog zijn de meeste patiënten aanwezig vanwege vooral psychosomatische problemen (o.a. heel veel prikkelbare darm). En zo is het eigenlijk bij heel wat specialisten het geval. Klassiek is dat het in de eigen specialiteit zelden zo duidelijk wordt gezien als bij de buurman.

Veel medische auteurs nemen aan dat bij lk ziek-zijn een psychosomatische factor een rol speelt. In elk geval is psychosomatiek de meest voorkomende oorzaak van ziek-zijn in de huidige Westerse beschaving (zo al niet in eender welke beschaving). Daarenboven zijn psychosomatische patiënten voor zichzelf en voor de maatschappij relatief veel duurder dan andere zieken: consultaties bij arts, psycholoog en/of alternatieve genezers, herhaalde onderzoeken, reeksen van behandelingen, ziekteverzuim, uitval uit arbeidsmarkt...

Psychosomatiek heeft alles te maken met het onbewuste. Een chronisch eczeem bvb kan je niet krijgen gewoon door het bewust te wensen. De heling ervan ook niet. Daartoe is je onbewuste nodig. Om dit onbewuste (diepere zelf) tot heling aan te sporen, is het nodig dat je zorgt voor ondersteuning en een gepaste communicatie van je doel. Met andere woorden: autosuggestie.

Het onbewuste heeft als optimale ondersteuning zowel richting als vrijheid nodig.

Het evolueren naar een toestand-zonder-symptoom is bij AURELIS een kwestie van organische groei. Dit staat in contrast met de meest gebruikelijke reguliere invalshoek. Bij AURELIS houd je steeds rekening met jezelf als totale persoon. Je gebruikt de innerlijke kracht van je totale persoon daadwerkelijk en rechtstreeks (en dus niet in esoterische betekenis van veel New-Age toestanden).

Psychosomatiek wordt in opleiding en onderzoek stiefmoederlijk behandeld. Een belangrijke factor hierin is zeker dat de farmaceutische industrie in een echte oplossing van psychosomatische problemen weinig tot geen belangstelling heeft. Het is anderzijds tekenend dat de entiteit verdoken depressie sterk in opkomst is. Het antwoord bestaat veelal uit het voorschrijven van antidepressiva. Psychosomatiek in deze setting mag pas als er een markt is voor de farmaceutische industrie.