Wat zijn geest - lichaam verbindingen waarop Aurelis kan inwerken?

Hoe kan de psyche leiden tot lichamelijke stoornissen - en tot het opnieuw verdwijnen hiervan? Hier is geen hocus-pocus mee gemoeid. Een aantal geest - lichaam verbindingen zijn heel evident en ook bewezen. Geest en lichaam vormen een complexe eenheid. Onder andere de wetenschappelijke discipline psycho-neuro-immunologie houdt zich hiermee bezig.

Volgende mechanismen zijn enkele duidelijk bewezen geest - lichaam verbindingen, met telkens een of meer voorbeelden van aandoeningen die via deze verbindingen kunnen veroorzaakt of verergerd worden. Hierbij dient ook vermeld dat veel aandoeningen via verschillende geest - lichaam verbindingen kunnen benvloed worden.

Geest - lichaam verbindingen:

 • chronische spanning van skeletspieren / pezen > lage rugpijn, stijve nek, chronische spanningshoofdpijn, TMJ syndroom, chronische peesontstekingen, fibrositis, ...
 • chronische spanning van gladde spieren > prikkelbare darm, achalasie, polyurie, astma,
 • plaatselijke bloedsdoorstroming > winterhanden/-voeten, spastische angina pectoris, flauwte (syncope), opvliegers, duizeligheid, verergerende factor bij heel veel aandoeningen, ...
 • algemene bloedsdoorstroming > hoge bloeddruk, lage bloeddruk, ...
 • immuunstelsel > allergisch eczeem / astma, hooikoorts, allerhande autoimmuunaandoeningen, verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten, ...
 • hormonen > menstruatiestoornissen, PMS, menopauzale klachten, pijn (via endorfine), abnormale bloeddruk, bepaalde schildklieraandoeningen, ...
 • ontstekingsreacties > reumatische arthritis, astma, chronische tendinitis / bursitis, brandwonden, hulp bij postoperatieve wondheling, ...
 • prikkelbaarheid van zenuwstelsel > hartkloppingen, tremor (beven), neurodermatitis, symptomen van algemene distress, ...
 • diepe motivatie en gedragsverandering > rookverslaving, andere drugverslavingen, slank worden, ...
 • verminderde controle over welbepaalde handelingen > gastro-intestinaal gas syndroom, tics, stotteren, hyperventilatie, pruritus,
 • algemeen gemoed en welbevinden > agressie, depressie, chronische angst, ...
 • normale lichaam-geest reacties > relaxatie, beter slapen, seksualiteit, ...
 • gedachtenvorming > fobie, post-traumatische stress, algemene distress, geringe assertiviteit, ...
 • bestendigende patroonvormingen > burn-out, chronische vermoeidheid, narcolepsie, bepaalde vormen van epilepsie,

Bijna nooit staan deze verbindingen onder directe bewuste controle. Men kan bvb wel tijdelijk spieren aanspannen op een bewuste manier, maar een chronische lichte spierspanning bewust aanhouden, is zo goed als onmogelijk. Niet-bewuste delen van de psyche kunnen dit wel, zoals bij een stresstoestand die zich voortdurend vertaalt in spierspanning. Autosuggestie (bewuste en gerichte communicatie met het onbewuste) is een manier om via niet-bewuste delen van de psyche, dus onrechtstreeks, toch controle te verkrijgen over deze geest - lichaam verbindingen.

AURELIS veroorzaakt nooit een agressieve aanval op deze lichamelijke facetten. Het biedt hulp bij het overstijgen van symptomen, niet het verdrukken ervan. Door dit overstijgen, verminderen of verdwijnen symptomen op een spontane en vriendelijke manier. In plaats van te vervreemden, kom je hierdoor meer tot jezelf en tot een blijvende oplossing van het probleem of problemen.